Számos hazai és külföldi egyetem, kulturális intézmény, színész, zenész és híresség állt már ki az autonómiájukért küzdő SZFE-hallgatók és tanáraik mellett.

Most a Károli Gáspár Református Egyetem is közzétett egy szolidaritási nyilatkozatot. Ebben azt írják:

“Alulírottak, a Károli Gáspár Református Egyetem egykori és jelenlegi polgárai támogatjuk a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit és oktatóit.

Amikor a Magyarországi Református Egyház zsinata megalapította egyetemünket, Alapító Okiratába foglalta, hogy elkötelezett az erkölcsi és szellemi értékeket öntudatosan vállaló ifjúság nevelése mellett. Ezért is fontos most felszólalnunk, hiszen

az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és világi értékeket magunkénak vallókként is közös ügyünk. Aki egy ilyen konfliktusban nem foglal állást, az az erőszaktevők mellett teszi le a garast.

Világi értékek szerint azt mondhatjuk, hogy az egyetemi autonómia a felsőfokú oktatási intézmények működésének alapeszméje. Korlátként jelenik meg az oktatást irányítók számára, megszabja az intézmények szakmai életébe való beavatkozás terjedelmét.

Az egyetemi autonómia védőernyő. Az intézmények behatástól való mentességüket hivatott biztosítani, melyből a tanítás és a tanulás szabadsága, az önkormányzatiság szárba tud szökkenni.

“Az egyetem autonóm intézmény, amely a tudományos kutatásban és az oktatásban hozza létre, értékeli és adja át a kultúra értékeit. Hogy kielégíthesse a kor szükségleteit, kutatási és oktatási tevékenységének minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie” (Magna Charta Universitatum, Alapelvek 1.).

A keresztény értékek szerint pedig azt mondhatjuk, hogy “szabadnak és önrendelkezőnek teremtette Isten az embert” (Alexandriai Teophilosz: Ad Autolycum 2.27 PG 6.1096).

Az SZFE-vel történtek sértik a szubszidiaritás elvét, mely szerint a kisebb társadalmi egységnek – mint az egyetem – annyi illetékesség jusson, amennyi lehetséges, a nagyobbnak pedig – az államnak –, amennyi szükséges.

Így pedig a személyközelibb, részvételibb egységet sérti, ahelyett, hogy teret adna az egyetemi polgároknak és a közösségüknek önmaguk meghatározására. Épp ezért nem gyanakvással kell nézni arra, aki önrendelkezését védi, hisz ki ne védené Isten egyik legértékesebb ajándékát.

Tehát mind világi, mind keresztény értékek alapján elutasítjuk az SZFE-vel történteket. A jelenleg zajló folyamatok nem segítik a keresztény értékrend vagy az egyház ún. kiengesztelődését a modern szabadságigénnyel. Tekintélyuralom és erőből átvitt átalakítás helyett valódi párbeszédre volna szükség az érintettekkel” – írják.

[kapcsolodo]/elszantsag-konnyek-tenni-akaras-arcok-a-szinmuveszeti-egyetem-blokadjarol/[kapcsolodo]

Fotó forrása: Wikipédia

A fényképek feltöltője és a cikk írója